12 MÔ HÌNH NẾN

Đâu là công cụ mạnh nhất tạo ra lợi nhuận?

Chiến lược nào hiệu quả nhất để bắt đầu?

Đâu là số ít nỗ lực tạo ra phần lớn kết quả?

Chính là mô hình nến. Chỉ cần hiểu rõ bạn đã đủ để trở thành bậc thành giao dịch.

Cách tốt nhất để biết được tương lai là tạo ra nó. Tôi không nghĩ việc đi xem bói giải quyết được ván đền này.

Cách tốt nhất biết được tương lai là tạo ra nó. Đừng mong cầu mọi thứ sẽ đơn giản hãy mong bạn giỏi hơn

Được cái giỏi hơn thì mình cũng nhìn thấy nhiều cơ hội hơn, nhiều rủi ro hơn từ đó mà bắt được

Còn người thì còn tiền, mất người thì mất tiền. Nhiều bạn đến sức khỏe mà không lo cho mình.