Categories
Uncategorized

Giao dịch Forex là giao dịch gì

Vậy chúng ta giao dịch gì trong Forex? Câu trả lời đó chính là tiền. Thị trường được hiểu đơn giản là nơi mua bán, thị trường ngô là nơi để mua bán ngô, còn thị trường ngoại hối là nơi để mua bán và trao đổi các loại tiền Nhiều bạn thắc mắc là […]