Forexfactory: Cách sử dụng

by

Forexfactory là gì? Cách đọc tin tức Forex trên Forexfactory? sẽ được chia sẻ trong bài viết này.

Forexfactory là gì, cách xem tin tức Forex trên trang Forexfactory
Forexfactory là gì

Đầu tư forex có rất nhiều trường phái khác nhau.

Một vài thì tập trung hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật.

Một vài bạn thì tập trung dựa vào việc quan sát các tin tức trên thị trường.

Vậy thì với một trader mới thì nên xem tin tức ở đâu uy tín? làm thế nào để xem được tin tức từ thị trường.

Forexfactory là gì

Forexfactory là một diễn dàn dành cho nhà đầu tư forex trên toàn thế giới.

Ở đây bạn có thể xem tin tức về forex, các hệ thống giao dịch được các trader đóng góp, những bình luận…

Có một vài bạn nói rằng Forexfactory lừa đảo thì hoàn toàn không phải nhé. Đây là chỉ là một diễn dàn nên chỉ cung cấp thông tin nơi thảo luận cho trader.

Nhưng hãy cẩn thận với các thành viên trên diễn dàn này. Có thể có những thành phần lừa đảo tham gia để lừa đảo bạn.

Một lưu ý nữa là Forexfactory chưa có tiếng Việt nên bạn có thể sử dụng công cụ dịch để có thể đọc tin tức nhé.

Lịch sự kiện Forex

Cách đăng ký, đọc sự kiện mình hướng dẫn ở video cuối bài này. Bạn chỉ cần xem và làm theo thôi.

Khi xem bạn chú ý có 3 loại tin tức đầu tư forex được phân loại gồm:

  • Tin rất quan trọng được thể hiện bằng màu đỏ. Tin này thường tạo ra biến động mạnh đến thị trường forex.
  • Tin quan trọng được thể hiện bằng màu sẫm. Tin này biến động mạnh những ít hơn tin đỏ.
  • Tin bình thường là tin màu vàng. Thường tác động rất ít đến sự di chuyển của thị trường Forex

Xem tin tức trên Forexfactory

Xem hướng dẫn xem tin tức trên Forexfactory ở đây:

Xem tin tức trên Forexfactory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *