kế hoạch giao dịch forex

Kế Hoạch Giao Dịch

by

Ngoại hối là một thị trường hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần liên tục không có điểm dừng.

Đây là ưu điểm lớn nhưng cũng là một nhược điểm

Hoạt động liên tục là ưu điểm và cũng là nhược điểm

forex15phut.com

Ưu điểm là bạn có thể tham gia thị trường bất cứ lúc nào.

Nhược điểm là nếu bạn không tạo ra điểm dừng thì bạn sẽ không có điểm dừng.

Kế hoạch giao dịch Forex
Kế hoạch giao dịch Forex

Tâm lý con bạc

Khi bạn thua bạn muốn gỡ lại số tiền đã mất, đôi lúc bạn gỡ được, đôi lúc bạn mất nhiều hơn.

Gỡ được bạn nghĩ đến kiếm một khoản lợi nhuận lớn hơn.

Còn thua bạn lại muốn gỡ tiếp.

Bạn sẽ tiếp tục chơi cho đến khi nào hết sạch tiền, không còn một xu dính túi.

Kế hoạch giao dịch sẽ tạo ra điểm dừng cho bạn.

Một kế hoạch giao dịch sẽ cho bạn biết bạn nên:

  • Buy hay sell.
  • Dừng lỗ tại điểm nào.
  • Chốt lời tại điểm nào.
  • Khối lượng giao dịch bao nhiêu.
  • Khung thời gian vào lệnh là gì.
  • Tài sản giao dịch là gì.

Có một kế hoạch giao dịch và kỷ luật tuân thủ kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn loại bỏ hầu hết các yếu tố tâm lý trong giao dịch.

Kế hoạch giao dịch sẽ đưa bạn lên cấp độ cao hơn trong giao dịch, bạn sẽ dần có lợi nhuận dựa vào kế hoạch tốt.

Tuy nhiên một kế hoạch tồi vẫn có thể khiến bạn bị thua lỗ.

Hãy nghiên cứu kế hoạch giao dịch của những trader suất sắc, họ đã giao dịch và tạo ra lợi nhuận lớn.

Đừng làm theo kế hoạch của những con bạc thất bại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *