Sử dụng kênh xu hướng, kênh giá

Kênh Xu Hướng – Kênh Giá

by

Kênh xu hướng hay gọi là kênh giá. Là một công cụ rất quan trọng trong phân tích để xác định điểm mua điểm bán của thị trường.

Sử dụng kênh xu hướng hiệu quả

Hiểu Về Kênh Xu Hướng

Kênh xu hướng là sự phát triển của đường xu hướng. Bạn chỉ cần kẻ thêm một đường song song với đường xu hướng.

Chạm vào phần đỉnh trong xu hướng tăng hoặc phần đáy trong xu hướng giảm để tạo ra kênh xu hướng.

Các Loại Kênh Giá

Giống như đường trendline kênh xu hướng gồm có 3 kiểu:

  • Kênh xu hướng tăng
  • Kênh xu hướng giảm
  • Kênh đi ngang

Cách Xác Định Kênh Xu Hướng

Cách xác định kênh xu hướng mang cảm tính nhiều hơn là định tính. Mỗi trader có thể xác định một kiểu khác nhau.

Tuy nhiên khi bạn đã sử dụng kênh xu hướng nhiều bạn sẽ tìm ra kiểu phù hợp với bạn.

Trước khi tìm hiểu các xác định kênh xu hướng hãy đọc bài xác định đường xu hướng trendline. Đây là nền tảng cho cách vẽ kênh xu hướng.

Kênh Giá Tăng

Chúng ta vẽ được kênh giá tăng khi thị trường đi lên. Sau khi vẽ đường xu hướng. Bạn chỉ cần kẻ thêm đường song song với trendline ở phía trên.

Kênh Giá Giảm

Khi giá đi lên, bạn vẽ đường xu hướng trendline dựa trên các đỉnh. Sau đó bạn kẻ thêm một đường song song với trendline. Chạm vào các đáy ta sẽ được kênh giảm.

Kênh Giá Ngang

Ở khu vực thị trường đi ngang, bạn chỉ cần nối các đỉnh với đỉnh, đáy với đáy là được một kênh ngang rồi.

Ví dụ đây là EUR/USD khung D

Kênh xu hướng - kênh giá
Kênh xu hướng – kênh giá

Tác Dụng Kênh Giá

Kênh giá có một ý nghĩa rất lớn với một trader.

Trader có thể dùng kênh giá để xác định biên độ dao động của thị trường, xu hướng thị trường, tín hiệu vào lệnh buy sell.

Và xác định vùng hỗ trợ và vùng kháng cự.

Biên Độ Dao Động

Kênh xu hướng sẽ bao giá quanh một khu vực. Đây chính là biên độ của thị trường.

Tín Hiệu Buy, Sell

Giá sẽ thường đi trong kênh giá. Đây chính là tín hiệu giao dịch

Kênh tăng khi giá chạm vào đường kênh phía dưới bạn buy, khi giá chạm vào đường kênh phía trên bạn sell.

Kênh giảm khi giá chạm vào đường kênh phía trên bạn sell, khi giá chạm đường kênh phía dưới bạn buy.

Kênh ngang khi giá chạm vào đường trên thì sell, giá chạm vào đường dưới thì buy.

Ví dụ biểu đồ EUR/USD khung D

Tín hiệu buy sell từ kênh giá
Tín hiệu buy sell từ kênh giá

Kháng Cự – Hỗ Trợ

Kênh xu hướng sẽ cung cấp cho nhà giao dịch vùng hỗ trợ và kháng cự để phân tích thị trường.

Đường kênh phía trên là đường kháng cự, đường kênh phía dưới là đường hỗ trợ

Bạn xem video để hiểu rõ hơn về kênh xu hướng

Chú ý

Có một vài chú ý quan trọng khi sử dụng kênh xu hướng như sau

  • Khi xác định kênh xu hướng 2 đường phải song song với nhau
  • Đáy kênh được coi là vùng mua, đỉnh được coi là vùng bán
  • Đừng bao giờ ép giá phải theo kênhhãy vẽ kênh theo giá

Tổng Kết

Kênh xu hướng là một công cụ phân tích thị trường hiệu quả. Bạn có thể xác định được xu hướng thị trường. Điểm vào lệnh và thoát lệnh dễ dàng.

Nếu có câu hỏi nào về kênh xu hướng hãy để xuống phía dưới.

Chia sẻ về Facebook để học dần nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *