RSI là gì? Sử Dụng RSI chuyên sâu

by

RSI là gì? Sử Dụng RSI chuyên sâu sẽ giúp bạn hiểu rõ về chirb áo RSI huyền thoại.

cách sử dụng chỉ báo RSI
cách sử dụng chỉ báo RSI

Không phải nói nhiều RSI là một chỉ báo quá quen thuộc trên các nền tảng phân tích.

RSI là chỉ báo gì

RSI là một chỉ báo về động lượng của thị trường. Tên tiếng Anh là Relative Strength Index. Tiếng Việt gọi là chỉ số sức mạnh tương đối.

Chỉ báo này dự vào mức độ thay đổi của giá để đánh giá các điều kiện quá mua, quá bán của thị trường.

Chỉ báo phân tích kỹ thuật RSI sẽ dao động từ mức 0 đến mức 100.

RSI áp dụng cho thị trường nào

Có thể bạn nghe nhiều chỉ báo RSI trong Forex.

Nhưng chỉ báo này còn có thể sử dụng trong thị trường chứng khoán, thị trường tiền ảo, thị trường hàng hóa…

Ý nghĩa của chỉ báo RSI

RSI cho chúng ta biết khi nào thị trường quá mua, khi nào thị trường quá bán để trader có thể ra quyết định tốt nhất.

RSI nâng cao
RSI nâng cao

Chỉ báo này thường được sử dụng với chu kỳ là 14 phiên. Có đường biểu diễn tiêu biểu là 30 và 70.

Sử dụng RSI toàn tập

RSI sẽ cung cấp cho chúng ta 3 tín hiệu chính để phân tích kỹ thuật, tìm kiếm điểm vào lệnh trên thị trường.

Tín hiệu quá mua RSI

Tín hiệu quá mua của RSI thường xuất hiện khi thị trường ở trong xu hướng tăng. Khi chỉ báo vượt qua mức 70.

Điều này thể hiện thị trường có thể đảo chiều giảm.

Ví dụ biểu đồ GBPUSD khung thời gian D

RSI chuyên sâu
RSI chuyên sâu

Tín hiệu quá bán RSI

Tín hiệu quá bán RSI thường xuất hiện khi thị trường trong xu hướng giảm. Chỉ báo RSI vượt xuống dưới mức 30.

Điều này thể hiện thị trường có thể đảo chiều tăng.

Ví dụ GBPUSD khung thời gian D

Đường RSI
Đường RSI

Sử dụng RSI nâng cao

Ngoài tín hiệu quá mua, quá bán thì bạn có thể sử dụng RSI nâng cao hơn để bắt đỉnh, bắt đáy của thị trường bằng phân kỳ.

Sử dụng RSI phân kỳ là việc hành động của giá di chuyển ngược với hành động của chỉ báo.

Phân kỳ đảo chiều tăng: Khi giá hình thành đáy thấp hơn thì RSI hình thành đáy cao hơn. Lúc này bạn có thể vào lệnh buy.

Ví dụ biểu đồ EURUSD khung thời gian D

Phân kỳ đảo chiều tăng RSI
Phân kỳ đảo chiều tăng RSI

Phân kỳ đảo chiều giảm: Khi giá hình thành đỉnh cao hơn, RSI hình thành đỉnh thấp hơn. Khi đó bạn có thể vào lệnh sell.

Ví dụ GBPUSD khung thời gian D

Phân kỳ RSI đảo chiều giảm
Phân kỳ RSI đảo chiều giảm

RSI chuyên sâu

Ngoài việc bạn sử dụng theo những cách trên thì bạn có thể kết hợp với các chỉ báo khác để đạt hiệu quả tốt hơn.

Như đường trung bình di động MA, chỉ báo Bollinger Band

Bạn xem video này để biết thêm chi tiết

Sử dụng chỉ báo RSI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *