Categories
Kiến Thức Forex

7 cặp tiền tệ chính trong thị trường Forex bạn cần biết

Trong thị trường Forex, tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp. Có 3 loại cặp tiền tệ đó là: cặp tiền tệ chính, cặp tiền tệ chéo và cặp tiền tệ ngoại lai. Trong 3 loại này thì các cặp tiền tệ chính trong Forex luôn được nhà đầu tư yêu thích hơn cả. […]