Categories
Kiến Thức Forex

5 phút để đọc hiểu báo cáo COT như một chuyên gia

Báo cáo COT được Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai xuất bản nhằm khai báo số lượng giao dịch của nhà đầu tư vào khoảng 2:30 chiều thứ 6 hàng tuần. Đây được xem là chỉ báo hữu ích nhất trong việc phát hiện thời điểm thị trường đảo chiều. Vậy báo cáo […]