Categories
Kiến Thức Forex

Nên giao dịch cặp tiền tệ nào trong Forex

Nên giao dịch cặp tiền tệ nào trong thị trường Forex? Thị trường ngoại hối là một thị trường không bao giờ đóng cửa trong ngày làm việc. Mỗi ngày có rất nhiều cuộc giao dịch từ mọi người trên các quốc gia diễn ra tại đây. Phát triển từ việc trao đổi các loại […]

Categories
Kiến Thức Forex

7 cặp tiền tệ chính trong thị trường Forex bạn cần biết

Trong thị trường Forex, tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp. Có 3 loại cặp tiền tệ đó là: cặp tiền tệ chính, cặp tiền tệ chéo và cặp tiền tệ ngoại lai. Trong 3 loại này thì các cặp tiền tệ chính trong Forex luôn được nhà đầu tư yêu thích hơn cả. […]