Categories
Kinh nghiệm đầu tư

Chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng như nào tới thị trường Forex ?

Xây dựng chính sách tiền tệ là việc mà chính phủ và ngân hàng trung ương mỗi quốc gia đều thực hiện để đạt được các mục tiêu kinh tế. Ta có thể thấy, các ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ luôn song hành với nhau. Do đó, khi nhắc đến chính […]