Categories
Hướng Dẫn Đầu Tư Forex

Đầu tư forex dài hạn tốt hay không

Đầu tư forex dài hạn tốt hay không? Có nhiều kiểu chiến lược đầu tư forex như: Đầu tư forex dài hạn, người đầu tư kiểu này được gọi là swing trader hay position trader. Đầu tư forex ngắn hạn hay còn gọi là scalping hay day trader. Xem thêm các kiểu trader Giao dịch […]