Categories
Kinh nghiệm đầu tư

Tại sao tôi thua lỗ: Kỳ vọng lớn trong đầu tư

Có 90% trader thua lỗ trong đầu tư forex. Một con số lớn khủng khiếp, tôi thực sự không biết rõ thực hư của số liệu này lấy từ đâu ra. Nhưng hãy tạm hoãn nói về việc số liệu này có chính xác hay không. Nhưng có một sự thật rằng, rất nhiều trader […]