Categories
Kiến Thức Forex

Hiệu ứng FOMO trong đầu tư Forex

Hiệu ứng FOMO là gì? Thoát khỏi hiệu ứng FOMO trong trading Forex như nào 95% trader thua lỗ trên thị trường vì phần lớn không hiểu thị trường và hiểu chính họ. Không hiểu thị trường là không có kiến thức căn bản về thị trường. Đôi lúc họ không hiểu chính họ vì […]