Categories
Review sách hay về đầu tư

5 bài học “đắt giá” từ “Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán”

Bài viết Review sách Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán. Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán là một cuốn cẩm nang về đầu tư chứng khoán có giá trị xuyên thời gian. Đây là một bức chân dung được tiểu thuyết hóa về cuộc đời của thiên […]