Categories
Hướng Dẫn Đầu Tư Forex

Tại Sao Tôi Giao Dịch Forex Theo Biểu Đồ Ngày

Có nhiều khung thời gian khác nhau cho để một trader lựa chọn giao dịch. Bạn đang giao dịch trên khung thời gian nào? Có những khung thời gian rất nhỏ như 1 phút, 3 phút, 5 phút… cho đến những khung lớn như ngày, tuần, tháng… Sẽ không có khung thời gian nào là […]