Categories
Công Cụ Forex

Đâu là khung thời gian giao dịch tốt nhất khi đầu tư Forex?

Đâu là khung thời gian tốt nhất khi giao dịch? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Có những trader thích giao dịch với khung thời gian dài hạn, cũng có những người lại chỉ thích sử dụng các biểu đồ ngắn. Trong bài viết này mình sẽ nêu ra một số khung […]