Categories
Công Cụ Forex Kiến Thức Forex

Mô hình cờ (Flag) và Mô hình cờ đuôi nheo (Pannant)

Nối tiếp chuỗi các “mô hình giá Forex”, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về dạng mô hình mới là mô hình cờ và cờ đuôi nheo. Đây là một trong những mô hình tiếp diễn đáng tin cậy, được nhiều trader sử dụng. Cùng tìm hiểu về mô hình giá cờ […]