Categories
Công Cụ Forex Kiến Thức Forex

Mô hình chữ nhật (Rectangle) – Mô hình giá Forex

Mô hình chữ nhật cũng giống như mô hình 2 đỉnh 2 đáy, vai đầu vai, mô hình cái nêm,… Nó là một trong những mô hình giá Forex được trader sử dụng phổ biến. Nếu như 3 mô hình kia là mô hình giá báo hiệu cho sự đảo chiều. Thì ta có mô […]