Categories
Kiến Thức Forex

Phân tích cơ bản trong Forex là gì? Tại sao cần phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong Forex là hai phương pháp chính được sử dụng xác định xu hướng thị trường. Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ phân tích cơ bản là gì? Và tạo sao cần sử dụng phân tích cơ bản trước khi đưa […]