Categories
Review sách hay về đầu tư

Review sách Warren Buffett – Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ

Review sách Warren Buffett – Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ. Đây sẽ là cuốn sách sẽ giúp bạn mở ra một chân trời mới về đầu tư. Ở phố Wall, Warren Buffett là một huyền thoại đầu tư với phong cách giản dị. Đối với những vấn đề tài chính phức […]