Categories
Review sách hay về đầu tư

Review sách Warren Buffett đầu tư như một Cô Gái

Review sách Warren Buffett đầu tư như một cô gái. Đây là một cuốn sách được biên tập viên và nhà văn tài chính Louann Lofton viết về tỷ phú Warren Buffett. Tác giả đã nghiên cứu các thói quen đầu tư của Warren Buffett và so sánh chúng với những nghiên cứu mới nhất […]