Categories
Hướng Dẫn Đầu Tư Forex

Tiền và Tâm Lý Trading

Tâm lý trading là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả của một trader. Vì tiền có tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của con người, cảm xúc tác động đến quyết định giao dịch. Bài này mình chia sẻ rõ cách để khắc chế cảm xúc trong đầu tư […]